Aktualności

KOMUNIKAT!!!!

Odbiorcy wody, którzy otrzymali z Urzędu Gminy numer porządkowy budynku proszeni są o zgłoszenie tego faktu w ZGK Gminy Szczerców.

                                                                                                Dziękujemy


UWAGA !!!!!!!!
Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców informuje, iż odbiorcy wody posiadający wodomierze z odczytem zdalnym zobowiązani są do samodzielnego podawania stanu podlicznika lub wymiany podlicznika na wodomierz zdalny we własnym zakresie.Z dniem 01.02.2022r. zmianie uległ cennik usług dodatkowych  świadczonych przez Zakład.


Informujemy, że kasa Zakładu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach

8:00 – 14:00


Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców informuje, iż zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12.08.2021r. o zatwierdzeniu Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczerców oraz opublikowaniu jej na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 01.09.2021 r. uprzejmie informujemy, iż z dniem 09 września 2021 roku zacznie obowiązywać nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Link do decyzji:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-rzt-70-386-2021-d-sk.html

Nowe stawki opłat można sprawdzić w zakładce Taryfa/Cennik