Aktualności

 

W dniu 31.12.2021r. kasa będzie nieczynna.


Informujemy, że w dniach 24.12.2021r. i 07.01.2022r. Zakład będzie nieczynny


Informujemy, że kasa Zakładu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach

8:00 – 14:00


Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców informuje, iż zgodnie z Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12.08.2021r. o zatwierdzeniu Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczerców oraz opublikowaniu jej na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 01.09.2021 r. uprzejmie informujemy, iż z dniem 09 września 2021 roku zacznie obowiązywać nowa Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Link do decyzji:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-poznaniu-taryfy/decyzja-po-rzt-70-386-2021-d-sk.html

Nowe stawki opłat można sprawdzić w zakładce Taryfa/Cennik