Awarie sieci wodociągowej/kanalizacyjnej

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy zgłaszać pod numerami telefonów:

44 631 84 77

601 725 988

e-mail: zgk@szczercow.org

 

Awarie i uszkodzenia usuwane są bezpłatnie, jeżeli powstały w wyniku działalności Zakładu, oraz dotyczą urządzeń i instalacji wod.-kan. eksploatowanych przez Zakład.

Uwaga! Zakład nie usuwa awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku, która zaczyna się za zaworem za wodomierzem głównym. Takie awarie należy usuwać we własnym zakresie.