Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Marta Skibińska

e-mail: kontakt@iszd.pl