Taryfa/Cennik

Zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12.08.2021r. o zatwierdzeniu Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczerców od 09 września 2021 roku obowiązuje nowa Taryfa.

Taryfa obowiązująca od 09-09-2021 do 08-09-2022.

Taryfa

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców świadczy dwa rodzaje usług. Usługi podstawowe, do których zalicza się zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, oraz usługi dodatkowe.

Cennik usług dodatkowych